Prosty instalator systemu w PHP

Instalator systemu

W dzisiejszych czasach istnieje ogromna ilość systemów zarządzania treścią. Jedne są przeznaczone do tworzenia for internetowych, drugie zaś do tworzenia mniej lub bardziej zaawansowanych portali, inne natomiast umożliwiają pisanie własnego bloga.
W większości przypadków, system trzeba najpierw zainstalować na swoim serwerze – służy do tego instalator systemu, dzięki któremu system ustawia podstawowe dane o witrynie jak: język strony, typ kodowania znaków, itd.

Kod na Github

W tym wpisie przedstawię Ci mój przykładowy instalator systemu. Większość skryptów tego typu, które można znaleźć w głębinach internecie jest oparta na max 2/3 plikach i cały kod jest upakowany w pliku index.php, który zawiera kilka prostych funkcji. W moim skrypcie plik ten pełni jedynie formę inicjalizacyjną.

Oto struktura plików:

  • index.php
  • .htaccess
  • php/: installer.class.php, config.class.php
  • parts/: start.part.php, basic.part.php, database.part.php, finish.part.php
  • config/: config.ini
  • css/: core.css
  • js/ core.js

W pliku index.php znajduje się blok, który dołącza potrzebne pliki oraz przekierowuje na stronę początkową instalatora.

<?php

$installerFile = 'php/installer.class.php';
$configFile = 'php/config.class.php';

if (file_exists($installerFile) && filesize($installerFile) !== 0 && file_exists($configFile) && filesize($configFile) !== 0) {
include $configFile;
include $installerFile;

try {
// Od PHP7 można zapisać: $step = $_GET['step'] ?? 'start';
...czytaj więcej